Kursy specjalistyczne

NAZWA OPIS KURSU I NAZWISKO UCZESTNIKA
ROK UKOŃCZENIA
Akademia Medyczna w Warszawie Magister Pielęgniarstwa
Dorota Gajewska
2009r.
Akademia Medyczna w Warszawie Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa i opieki długoterminowej
Dorota Gajewska
2008r.
Szkolenie organizowane przez Orkano S.C. Teraźniejszość i przyszłość w Polskiej opiece długoterminowej. Certyfikaty MEN
Dorota Gajewska, Piotr Kwiatkowski
2007r.
Uniwersytet Medyczny Tytuł magistra fizjoterapii
Piotr Kwiatkowski
2007r.
Certyfikat PNF Kurs podstawowy PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
Piotr Kwiatkowski
2007r.
Akademia Medyczna w Warszawie Licencjat Pielęgniarstwa
Dorota Gajewska
2006r.
Centrum Kształcenia Podyplomowego – Klinika FFX Kurs kwalifikacyjny – Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
Dorota Gajewska
2004r.
Certyfikat z Konferencji: Zagrożenia, opieka, leczenie pacjentów leżących i przewlekle chorych Poznanie innowacji w metodach pracy z pacjentem przewlekle chorym
Dorota Gajewska
2004r.
Szkolenie: Zagadnienia GHP, GMP, HACCP w obszarze jakości zdrowotnej żywności i żywienia Poznanie zasad wprowadzania w firmie systemów HACCP
Dorota Gajewska
2004r.
Certyfikat z Konferencji Naukowej: Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej – dotychczasowe doświadczenia UE i Polski Uzyskanie wiedzy w zakresie opieki długoterminowej w UE i Polsce
Dorota Gajewska
2004r.
Kurs szkoleniowy: Lasery w medycynie Upoważnia do samodzielnego stosowania u pacjentów terapii laserowej
Dorota Gajewska
2002r.
Kurs Specjalistyczny: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Specjalizacja z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozwalająca na samodzielną defibrylację i podawanie leków w nagłym zatrzymaniu krążenia
Dorota Gajewska
2001r.
Pomaturalne Studium Zawodowe Technik fizjoterapii
Piotr Kwiatkowski
2001r.
Kurs Marketingu i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Przygotowanie do zarządzania w firmie
Dorota Gajewska
2001r.
Szkoła Masażu Klasycznego, Leczniczego i Sportowego Nauka zawodu Masażysty
Dorota Gajewska
1996r.
Pomaturalne Studium Medyczne Nauka zawodu Pielęgniarki
Dorota Gajewska
1989r.