Rehabilitacja

Usługi rehabilitacyjne

Zapewniamy kompleksową rehabilitację, opartą o najnowsze standardy. Pracujemy za pomocą najlepszych i sprawdzonych metod usprawniania, do których należą Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), terapia manualna i inne.

Po przyjęciu do Ośrodka, każdy Pacjent poddawany jest szczegółowemu badaniu, mającemu na celu dostosowanie jak najlepszej metody usprawniania. Stały nadzór pracy rehabilitantów, kontrola wyników oraz systematyczne badanie Pacjentów sprawia, że osiągamy rewelacyjne wyniki leczenia.

google logo