Opieka nad osobami starszymi – usługi

Świadczone usługi

Naszymi podopiecznymi są nie tylko osoby starsze, niepełnosprawne ale również wymagające intensywnej opieki medycznej (pacjenci leżący, nieprzytomni, w śpiączce, po gastrostomii, w stanie wegetatywnym itp.) dlatego personel nasz to osoby o wysokich kwalifikacjach o odpowiednim merytorycznym przygotowaniu, pracujący w oparciu o wysokie i sprawdzone standardy.

Opieka zespołu medycznego

Podstawową kadrę medyczną stanowi zespół pielęgniarsko-opiekuńczy, sprawujący całodobową opiekę nad osobami starszymi, spełniając jednocześnie swoje obowiązki w sposób niezwykle profesjonalny z głębokim zaangażowaniem kierując się wyłącznie dobrem podopiecznych.

Razem z tym zespołem, opiekę nad pacjentami sprawują lekarze ogólni oraz specjaliści (m.in. neurolog, geriatra, kardiolog i specjalista rehabilitacji).

Praca terapeutyczna

Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych o różnym profilu w zależności od upodobań i możliwości funkcjonalnych a także w ramach usprawniania psychomotorycznego. Do zajęć tych należą: praca w kąciku terapeutycznym, zajęcia z muzykoterapii, praca z neurologopedą i inne. Nasz zespół prowadzi terapie dla osób po ciężkich schorzeniach. Zajmiemy się także rehabilitacją osób starszych, w tym również rehabilitacją po udarze

Psycholog

W ośrodku istnieje możliwość kontaktu z psychologiem w zależności od potrzeb ale również na prośbę rodziny lub lekarza prowadzącego.

Dietetyk

Nasz dom opieki zatrudnia dietetyka, dzięki czemu posiłki nasze są w pełni wartościowe a jednocześnie smaczne i opracowane zgodnie ze zleconą dietą.

Czas wolny

Poza harmonogramem dziennym, obejmującym m.in. rehabilitację i terapię zajęciową, nasi Pacjenci mają możliwość uczestnictwa w seansach filmowych. Organizujemy również tematyczne koncerty grupy muzycznej i wspólne biesiadowanie. Na miejscu, regularnie odbywa się także msza święta.