Usługi

Świadczone usługi

Naszymi Podopiecznymi są nie tylko osoby starsze i niepełnosprawne, ale również wymagające intensywnej opieki medycznej (Pacjenci leżący, nieprzytomni, w śpiączce, po gastrostomii czy w stanie wegetatywnym), dlatego nasz Personel to osoby o wielokierunkowych kwalifikacjach i odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, pracujący w oparciu o wysokie, sprawdzone standardy.

Opieka zespołu medycznego

Podstawową kadrę medyczną stanowi zespół pielęgniarsko-opiekuńczy, sprawujący całodobową opiekę nad Pacjentami. Ponadto, nasi Pensjonariusze pozostają pod opieką lekarza internisty (regularne, cotygodniowe wizyty) oraz specjalistów (m.in. neurologa, kardiologa, psychiatry).

Praca terapeutyczna

W ramach usprawniania psychomotorycznego, Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych o różnym profilu, w zależności od upodobań i możliwości funkcjonalnych. Regularnie odbywa się muzykoterapia, terapia manualna i inne, wielokierunkowe zajęcia w kąciku terapeutycznym. Prowadzimy rehabilitację w formie indywidualnej, grupowej - zawsze dostosowanej do aktualnych potrzeb i stanu Pacjenta.

Dietetyk

Nasze posiłki są nie tylko smaczne, ale i pełnowartościowe, dzięki przygotowywaniu ich w oparciu o zalecenia dietetyka. Ponadto, stałe pory wydawania posiłków sprzyjają utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, co ma niebagatelne znaczenie dla zdrowia.

Czas wolny

Poza harmonogramem dziennym, obejmującym m.in. rehabilitację i terapię zajęciową, nasi Pacjenci mają możliwość uczestnictwa w seansach filmowych. Organizujemy również tematyczne koncerty grupy muzycznej i wspólne biesiadowanie. Na miejscu, regularnie odbywa się także msza święta.

google logo