Choroba Alzhaimera i zespół otępienny – zasady przyjęć

Duomed oferuje całodobową opiekę nad osobami starszymi. Zajmujemy się również osobami niepełnosprawnymi oraz wymagającymi szczególnej opieki. Specjalizujemy się szczególnie w opiece nad osobami z następującymi schorzeniami: choroba Alzheimera, zespół otępienny oraz choroba Parkinsona

Zajmujemy się opieką po udarach mózgu, a także oferujemy pomoc osobom nieprzytomnym lub w stanie wegetatywnym. Istnieje możliwość pobytu czasowego w ramach turnusów rehabilitacyjnych (o szczegóły pytać dyrekcję ośrodka).

Do naszego ośrodka może zostać przyjęty każdy pacjent (po uzgodnieniu z dyrekcją), wystarczy tylko podpisać umowę z firmą Duomed na świadczenie usług opiekuńczych.