Blog

Skutki niedokrwiennego udaru mózgu

Osobę z rozpoznanym udarem mózgu należy jak najszybciej przewieźć do szpitala, aby mogła być tam leczona na oddziale specjalizującym się w tego typu przypadkach. Jednak często nawet mimo interwencji lekarskiej pojawia się wiele różnych następstw, które są zależne od rozległości obszaru niedokrwiennego i stanu zdrowia pacjenta

Udar mózgu – przyczyny i główne objawy

Udar mózgu jest schorzeniem związanym z nagłym wystąpieniem zaburzenia czynności mózgu w pewnej jego części lub w całości, które utrzymuje się co najmniej przez dobę. Ze względu na rodzaj przyczyn wyróżniamy dwa główne rodzaje udaru: niedokrwienny (ponad 80% przypadków), powstający na skutek zatrzymania dopływu krwi do mózgu,