Blog

Osobę z rozpoznanym udarem mózgu należy jak najszybciej przewieźć do szpitala, aby mogła być tam leczona na oddziale specjalizującym się w tego typu przypadkach. Jednak często nawet mimo interwencji lekarskiej pojawia się wiele różnych następstw, które są zależne od rozległości obszaru niedokrwiennego i stanu zdrowia pacjenta przed wystąpieniem schorzenia. Najczęstsze wśród tych objawów to:

– osłabienie siły mięśniowej, drżenie mięśni i niedowłady;

– problemy z utrzymaniem pionowej postawy ciała, chwiejność w poruszaniu się;

– zaburzenia czucia głębokiego;

– trudne do zdefiniowania i zlokalizowania bóle utrudniające codzienne funkcjonowanie;

– otępienie poudarowe (problemy z orientacją w terenie, ze wzrokiem i ze skupieniem uwagi);

– afazja, czyli problemy z rozumieniem mowy i wypowiadaniem słów; a także trudności w pisaniu, liczeniu i rozumieniu nawet nieskomplikowanych treści.

Następstwa dotyczące psychiki

Osoby, które przeszły udar, mogą cierpieć na zaburzenia psychiczne, które wynikają z uszkodzenia komórek nerwowych, a także z negatywnego podejścia pacjenta do trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł. W takim przypadku pojawić się może zmienność nastrojów, apatyczność, zmiany osobowościowe, a nawet depresja. Zmianie może ulec sposób myślenia, odczuwania, a nawet zachowania danej osoby – zależy to od tego, jaka część jej mózgu uległa uszkodzeniu. Na przykład wzmożona skłonność do płaczliwości i wybuchy złości to skutki uszkodzenia lewej półkuli, a po uszkodzeniu prawej strony mózgu częściej pojawiają się zachowania impulsywne.

Objawów psychicznych podobnie jak fizycznych nie powinno się bagatelizowac, ponieważ mogą mieć poważne skutki. Warto jak najszybciej podjąć specjalistyczną rehabilitację, która ma na celu zwiększenie siły mięśni i polepszenie ich motoryki. Natomiast jeśli chodzi o zmiany psychiczne, warto podjąć współpracę z terapeutą oraz wesprzeć się lekami przeciwdepresyjnymi, które może przepisać lekarz po dokładnej diagnostyce pacjenta.

Skutki niedokrwiennego udaru mózgu