Blog

Udar mózgu jest schorzeniem związanym z nagłym wystąpieniem zaburzenia czynności mózgu w pewnej jego części lub w całości, które utrzymuje się co najmniej przez dobę. Ze względu na rodzaj przyczyn wyróżniamy dwa główne rodzaje udaru: niedokrwienny (ponad 80% przypadków), powstający na skutek zatrzymania dopływu krwi do mózgu, lub krwotoczny – spowodowany wylewem krwi do mózgu. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego schorzenia zwiększa się wraz z wiekiem, nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, paleniem papierosów, piciem alkoholu i wieloma innymi czynnikami.

Najczęstsze przyczyny udarów to zmiany miażdżycowe i skrzepliny powstałe w sercu, które wywołują zwężenia i niedrożności tętnic transportujących krew do mózgu. Udar jest schorzeniem zagrażającym życiu, dlatego tak ważne staje się rozpoznanie jego pierwszych objawów oraz szybkie przetransportowanie chorego do szpitala na oddział specjalizujący się w leczeniu tej choroby.

Sygnały ostrzegawcze

Wystąpienie udaru mózgu wiąże się z kilkoma charakterystycznymi objawami, wśród których najczęściej obserwowane są:

– jednostronne drętwienie, osłabienie mięśni lub niedowład (może on dotyczyć np. tylko twarzy i ręki);

– zaburzenia w rozumieniu mowy innych i wykonywaniu ich poleceń;

– bełkotliwe mówienie lub całkowita niemożność wypowiadania słów;

– trwające przez krótki czas zaburzenia widzenia, a zwłaszcza widzenie połowiczne lub brak widzenia w jednym oku;

– zawroty głowy, trudności z utrzymaniem równowagi i związany z tym niepewny chód (jak u osoby pijanej);

– ból głowy o dużym stopniu nasilenia i zaburzenia świadomości.

Chory z takimi objawami powinien zostać jak najszybciej odwieziony do szpitala, aby mógł rozpocząć specjalistyczne leczenie, ponieważ od jego wdrożenia zależy, czy skutki udaru uda się odwrócić Później, jeśli zaistnieje taka potrzeba, istotne jest również podjęcie rehabilitacji poudarowej, która ma na celu zapobieganie zesztywnieniom i przykurczom mięśni oraz przywrócenie sprawności fizycznej w jak największym zakresie.

Udar mózgu – przyczyny i główne objawy