Kursy specjalistyczne – kwalifikacje do rehabilitacji i opieki nad chorymi

Personel naszego domu opieki w Markach pod Warszawą to wykwalifikowani specjaliści z długoletnim doświadczeniem. Stawiamy ogromny nacisk na nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji, bo tylko to jest dla naszych podopiecznych gwarancją sprawnej i kompleksowej opieki nad chorymi.

Opieka nad starszą osobą z otępieniem starczym czy Alzheimerem, jaką świadczymy w naszym ośrodku to bardzo wymagające zajęcie. Nie inaczej wygląda też rehabilitacja po udarze czy zwyczajna opieka nad osobami starszymi, które mają na przykład trudności z poruszaniem się. Wymaga to między innymi wiedzy z zakresu fizjologii. Taka opieka to również konieczność wykazania się empatią i zrozumieniem.

Nasz personel uczulony jest nie tylko na właściwe wykonywanie zadań wynikających z charakteru pracy, ale również na typowo ludzkie podejście do każdego podopiecznego. Opieka nad chorym z Alzheimerem lub osobą po udarze to odpowiedzialne zajęcie, wymagające zarówno przygotowania merytorycznego, jak i właściwych cech psychofizycznych.

Nieustannie szkolimy się, by zapewnić chorym opiekę na najwyższym poziomie i uczynić z naszej placówki miejsce przyjazne. To zorientowanie na ludzkie potrzeby nie wynika wyłącznie ze specyfiki naszej działalności, ale również z potrzeby niesienia pomocy.

Jakich specjalistów zatrudniamy w Duomed?

domu opieki Duomed pod Warszawą pracują:

  • lekarze interniści i specjaliści
  • dyplomowane pielęgniarki
  • fizjoterapeuci
  • masażyści
  • dietetycy

Każda zatrudniona u nas osoba posiada udokumentowaną wiedzę i rzeczywiste umiejętności  pozwalające pracować z osobami starszymi.

 

NAZWA OPIS KURSU I NAZWISKO UCZESTNIKA
ROK UKOŃCZENIA
Akademia Medyczna w Warszawie Magister Pielęgniarstwa
Dorota Gajewska
2009r.
Akademia Medyczna w Warszawie Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa i opieki długoterminowej
Dorota Gajewska
2008r.
Szkolenie organizowane przez Orkano S.C. Teraźniejszość i przyszłość w Polskiej opiece długoterminowej. Certyfikaty MEN
Dorota Gajewska, Piotr Kwiatkowski
2007r.
Uniwersytet Medyczny Tytuł magistra fizjoterapii
Piotr Kwiatkowski
2007r.
Certyfikat PNF Kurs podstawowy PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
Piotr Kwiatkowski
2007r.
Akademia Medyczna w Warszawie Licencjat Pielęgniarstwa
Dorota Gajewska
2006r.
Centrum Kształcenia Podyplomowego – Klinika FFX Kurs kwalifikacyjny – Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
Dorota Gajewska
2004r.
Certyfikat z Konferencji: Zagrożenia, opieka, leczenie pacjentów leżących i przewlekle chorych Poznanie innowacji w metodach pracy z pacjentem przewlekle chorym
Dorota Gajewska
2004r.
Szkolenie: Zagadnienia GHP, GMP, HACCP w obszarze jakości zdrowotnej żywności i żywienia Poznanie zasad wprowadzania w firmie systemów HACCP
Dorota Gajewska
2004r.
Certyfikat z Konferencji Naukowej: Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej – dotychczasowe doświadczenia UE i Polski Uzyskanie wiedzy w zakresie opieki długoterminowej w UE i Polsce
Dorota Gajewska
2004r.
Kurs szkoleniowy: Lasery w medycynie Upoważnia do samodzielnego stosowania u pacjentów terapii laserowej
Dorota Gajewska
2002r.
Kurs Specjalistyczny: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Specjalizacja z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozwalająca na samodzielną defibrylację i podawanie leków w nagłym zatrzymaniu krążenia
Dorota Gajewska
2001r.
Pomaturalne Studium Zawodowe Technik fizjoterapii
Piotr Kwiatkowski
2001r.
Kurs Marketingu i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Przygotowanie do zarządzania w firmie
Dorota Gajewska
2001r.
Szkoła Masażu Klasycznego, Leczniczego i Sportowego Nauka zawodu Masażysty
Dorota Gajewska
1996r.
Pomaturalne Studium Medyczne Nauka zawodu Pielęgniarki
Dorota Gajewska
1989r.