Opieka nad osobami starszymi – usługi domu opieki Duomed

Podopiecznymi domu opieki Duomed w Markach są nie tylko osoby starsze i niepełnosprawne, ale również wymagające intensywnej opieki medycznej (pacjenci leżący, nieprzytomni, w śpiączce, po gastrostomii, w stanie wegetatywnym itp.). Opieka nad osobami starszymi w ośrodku Duomed to gwarancja, że pacjent jest pod stałym nadzorem.

W celu sprostania potrzebom takich osób zatrudniamy personel o wysokich kwalifikacjach – odpowiednim merytorycznym przygotowaniu i pracujący w oparciu o wysokie oraz sprawdzone standardy.

Całodobowa opieka nad osobami starszymi

Podstawową kadrę medyczną stanowi zespół pielęgniarsko-opiekuńczy, sprawujący całodobową opiekę nad osobami starszymi. Personel ten spełnia swoje obowiązki w sposób niezwykle profesjonalny i z głębokim zaangażowaniem, kierując się wyłącznie dobrem podopiecznych.

Razem z tym zespołem, opiekę nad pacjentami sprawują lekarze ogólni oraz specjaliści (m.in. neurolog, geriatra, kardiolog i specjalista rehabilitacji).

Praca terapeutyczna z osobami starszymi

Nasi pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych o różnym profilu w zależności od upodobań i możliwości funkcjonalnych, a także w ramach usprawniania psychomotorycznego. Do zajęć tych należą między innymi praca w kąciku terapeutycznym, zajęcia z muzykoterapii czy praca z neurologopedą. Nasz zespół prowadzi terapię nawet dla osób po ciężkich schorzeniach. Zajmiemy się także usprawnianiem osób starszych, w tym również rehabilitacją po udarze.

Pomoc dietetyka

Odpowiedni sposób żywienia to nieodłączny element zdrowia i dobrego samopoczucia. Właściwie skomponowana dieta jest ogromnym wspomożeniem dla pacjenta, bo pozwala mu nabrać sił i szybciej wrócić do zdrowia. Nasz dom opieki w Markach zatrudnia dietetyka, dzięki czemu posiłki serwowane podopiecznym są w pełni wartościowe, a jednocześnie też smaczne i opracowane zgodnie z zaleconą dietą.

Czas wolny

Poza harmonogramem dziennym, obejmującym m.in. rehabilitację i terapię zajęciową, nasi pacjenci mają możliwość uczestnictwa w seansach filmowych. Organizujemy również tematyczne koncerty grupy muzycznej i wspólne biesiadowanie. W domu opieki Duomed regularnie odbywa się także msza święta.